Végh András

A salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumban érettségiztem. Érettségi után az ELTE TTK-n tanultam, ahol 1976-ban kaptam fizikusi diplomát. Ezt követően hat évig fejlesztő fizikusként dolgoztam és orvosbiológiai elektronikai szakmérnöki diplomát is szereztem. Abban az időben orvosbiológiai és sugárfizikai problémákkal, illetve találmányok fejlesztésével foglalkoztam. Ekkor találtam fel a  Bűvös korongot is, amely egy érdekes és eredeti logikai játákcsalád. 1983-ban állást változtattam, a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban kezdtem el tanítani.

A számítástechnika oktatását 1983-ban kezdtem, az akkor nagy újdonságnak számító mikroszámítógépekkel (HT 1080Z, Commodore 64, Commodore +4, Atari, ….IBM PC....). Számos fizika, matematika, technika oktatóprogramot írtam. Sokat foglalkoztam fizikai és technikai rendszerek, jelenségek számítógépes modellezésével, iskolai robotok fejlesztésével és oktatásával, miközben középiskolai tanári diplomát is szereztem.

1997-től informatika vezető szaktanácsadóként, majd osztályvezetőként dolgoztam tovább a Fővárosi Pedagógiai Intézetben (FPI-ben, illetve jogutódjaiban), egészen 2010 végéig. A NAT elfogadása után (1995) informatika és etika minta-tanterveket írtam. 1999-2000-ben vezetésemmel kidolgoztuk az első országos informatika kerettanterveket. Később részt vettem a kétszintű informatika érettségi követelmény-rendszerének kidolgozásában is.

Szerzőként két informatika tankönyvcsalád megírásában vettem részt. Az egyik a Számítástechnika 10–14 éveseknek című. (Tankönyvek és feladatgyűjtemények. A négy tankönyv közül a 3-at és a 4-et egyedül írtam, az elsőt és a másodikat társszerzővel.) 1997-98-ban jelentek meg először. A másik egy középiskolai tankönyvcsalád, az Informatika 9–10 és a kiegészítő munkafüzetek, feladatlapok és feladatgyűjtemény. 2000-ben egy tanulmányban összefoglaltam a webtankönyvek (kibertankönyvek) és a papíralapú tankönyvek optimális szimbiózisának koncepcióját. Sajnos akkor még kevesen értették meg a koncepció lényegét, ma már mindenki előtt nyilvánvaló. Megemlítem még a „Szóbeli tételjavaslatok informatika” című könyvemet. Részletesebben lásd a publikációs oldalon. Természetesen a fenti munkákat (találmányokat, oktatóprogramokat, tanulmányokat, tankönyveket és tanterveket, normál irányítói, előadói, oktatói... feladataim mellett végeztem.