Publikációi

TANKÖNYVEK, JEGYZETEK, FELADATGYŰJTEMÉNYEK - INFORMATIKA

Információ és számítógép - FPI, 1995.

A számítógép használata - FPI, 1996.
NAT-TAN  Informatika (társszerzőkkel) - Korona Kiadó, 1996.
A szövegszerkesztés  alapjai  - FPI, 1997.
Számítógép, szövegszerkesztés, internet (társszerző: Regele Gy.) - FPI, 1997.

Számítástechnika 10-11 éveseknek (társszerzővel) - Műszaki Könyvkiadó, 1997 - 2006.
Számítástechnika 11-12 éveseknek (társszerzővel) - Műszaki Könyvkiadó, 1998 - 2009.
Számítástechnika 10-12 éveseknek (társszerzővel) - Műszaki Könyvkiadó, 1997 - 2012.
Számítástechnika 12-13 éveseknek  - Műszaki Könyvkiadó, 1997 - 2012.
Számítástechnika feladatgyűjtemény 3. rész  - Műszaki Könyvkiadó, 1997 - 2009.
Számítástechnika 13-14 éveseknek  - Műszaki Könyvkiadó, 1998 - 2012.
Számítástechnika feladatgyűjtemény 4. rész  - Műszaki Könyvkiadó, 1998 - 2009.
Informatika 6. (társszerzővel) - Műszaki Könyvkiadó, 2001.

Kerettantervi segédletek - Az informatika tantárgy szerkesztője, Oktatási Minisztérium, 2001.

Mintafeladatok & megoldások informatikaérettségi - "webkönyv" - Kiberoktat Bt., 2005.

Szóbeli tételjavaslatok informatika középszintű érettségi - Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005 - 2008.

Az adatmennyiség definíciója, veghandras.webnode.hu, 2012.

A jel definíciója is jelekkel történik, veghandras.webnode.hu, 2015.

Információ és infláció veghandras.webnode.hu, 2018.

 

Informatika  9. - Nemzeti Tankönyvkiadó, (szerzőtársakkal) 2005 - 20012.
Informatika  9. Munkafüzet - Nemzeti Tankönyvkiadó, (szerzőtársakkal) 2006 - 2011.
Informatika  9. Feladatlapok - Nemzeti Tankönyvkiadó, (szerzőtársakkal) 2006 - 2009.

Informatika 10.  - Nemzeti Tankönyvkiadó, (szerzőtársakkal) 2006 - 2012.
Informatika 10. Munkafüzet - Nemzeti Tankönyvkiadó, (szerzőtársakkal) 2011.
Informatika 10. Feladatlapok   - Nemzeti Tankönyvkiadó, (szerzőtársakkal) 2009.

Informatika feladatgyűjtemény középiskolásoknak  - Nemzeti Tankönyvkiadó, 2008.

A szövegszerkesztés élménye (ts.: V. Ilkó Györgyi) - Fővárosi Pedagógiai Intézet, 2006.

 

TANTERVEK - INFORMATIKA

Számítástechnika tanterv - Helyi tantervépítő kézikönyv, RAABE Kiadó, 1996.
Emberismeret tanterv - Helyi tantervépítő kézikönyv, RAABE Kiadó, 1996.

Informatika kerettantervek - 1999-2000-ben az informatika kerettantervi csoport elnöke. (Kidolgoztuk az országos általános és középiskolai kerettanterveket az Oktatási Minisztérium megbízásából.)

Informatika helyi tantervek - Műszaki Könyvkiadó, 2001.

Kétszintű informatikaérettségi - Az általános és a részletes követelmények kidolgozása (társszerzőkkel), Oktatási Minisztérium, 2001-2003.

Informatika kerettantervek (általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai) - Oktatási és Kulturális Minisztérium, 2007.

 

CIKKEK, ELEMZÉSEK, PROGRAMOK - INFORMATIKA

Gondolatok az informatika kerettanterv kapcsán (beszélgetés) - Új Pedagógiai Szemle, 2000/12, OKI 

Az informatika kerettanterv margójára - Informatika + Technika, 2000. 4. szám. Etika ajánló bibliográfia (összeállítói között) - OM, 2000.

Informatika tudásszintmérés eredményeinek elemzése - Budapesti Nevelő, 2000.
Tudásszintmérés a főváros középiskoláiban a 9. évfolyamon (Informatika) - FPI, 2001.
Objektívek-e a mérések? - Informatika + Technika, 2002. 4. szám;
Az informatika jellege - Inspiráció, 2002;
Tudásszintmérés a fővárosi középiskolák 9. évfolyamán informatikából - Budapesti Nevelő, 2003/1
Az informatika tudásszintmérés eredményeinek bemutatása (10. évf.) - Budapesti Nevelő, 2003/3-4
Az informatika tudásszintmérés tapasztalatai Budapesten (2001-2003) - Budapesti Nevelő, 2004/1-4.
Informatika tudásszintmérés eredményeinek elemzése (10. évf.) - Budapesti Nevelő, 2005/1-2.

Az érettségi feladatok szerkesztésének követelményeiről (tanároknak), SuliNova, 2004.
https://www.fovpi.hu/data/cms44282/feladatszerk_kov.pdf

Szárny és teher – Reflexió az informatika helyzetelemzésre (2010.02.11) – www.budapestedu.hu
Az informatika tantárgy vagy közös követelmény? (2011.03) – Új Katedra

Informatika Kerettanterv 2012 - egyet előre, egyet hátra

 

CIKKEK, PROGRAMOK - FIZIKA

Orvosi diagnosztikai röntgenspektrumok mérése. Társszerzők: Porubszky Tamás és Török Szabina. Mérés és Automatika 33, 111-118 (1985)

A mechanikai hasonlóságról - Fizikai Szemle, 1986/7.

Az élettartam-méret hipotézis, veghandras.webnode.hu, 2014.

Oktatóprogramok: Vezérlés, Szabályozás, Robotirányítás, Vetületi ábrázolás,  (C+4 és C64-re) - FPI, 1986-1992

Fizikai szimulációk: kb. 30 szimulációs és oktatóprogram (C+4 és C64-re) - FPI, 1986-1992

A hőmérsékleti sugárzási modell megoldása mikroszámítógéppel. szerzőtárs: Wiedemann László - Fizikai Szemle, 1990/1.
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_fizikatan%C3%ADt%C3%A1s_m%C3%B3dszertana

Maxwell-démon a számítógépen - Fizikai Szemle, 1990/24. https://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz9001/tart9001.html

 Információ és entrópia  veghandras.webnode.hu, 2018.

 

Logikai gerezd játék (szabadalmi leírás), ügyiratszám: 831/81, lajstromszám:184418, bejelentés napja: 1981. 04. 01.,  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala e-kutatás: Szabadalmi leírás (pdf). (https://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=HU )

„Térbeli logikai mágneses játék” (szabadalmi leírás), ügyiratszám: 2931/80, lajstromszám: 180639, bejelentés napja: 1980. 12. 08.,  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala e-kutatás: Szabadalmi leírás (pdf). (https://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=HU)

Egy új logikai játék a PUCK, Rubik nemzetközi játékmagazin, 2/1983 szám, (32-34. oldal., Szentiványi Tibor szerzőtárs.

Bűvös korong, veghandras.webnode.hu, 2012.

Egy érdekes quadricikli, mernokkapu.hu, 2011.

 

VILÁGSZEMLÉLET, FILOZÓFIA

Technológia kontra etika, veghandras.webnode.hu, 2013.

A szabad akarat és a hiányzó információ, veghandras.webnode.hu, 2013.

A határozatlanul hosszú élet, veghandras.webnode.hu, 2014.

Az öregedés információs modellje