Jel, adat, információ

Információ és infláció

2018.01.12 16:33
Elszigetelt rendszerben az információ csökken. Mielőtt bárki félre értené, szögezzük le, hogy nem a pénz inflációjáról lesz szó, nem is az értékek inflálódásáról, hanem az entrópiáról, pontosabban az ördög törvényéről. Nem tudom nevezte-e valaki így a termodinamika II. főtételét, de ha igen,...

A jel definíciója is jelekkel történik

2015.12.11 15:29
Bevezetés Azt gondolhatnánk, hogy a jelekről már mindent elmondtak, ami elmondható. Ugyanakkor az is igaz, hogy a jelelmélet vagy szemiotika egy integráló jellegű interdiszciplináris tudomány, ezért mindig felbukkanhatnak új szempontok a kutatás számára. A modern informatika a maga digitális...

Az információ és a jel

2015.12.11 15:26
Korunkban, amikor az informatika szédületes fejlődése az egész társadalmat átalakítja, amikor az információs társadalomról, mint tényről beszélünk, az információ fogalmát még gyakran sokértelműség zavarja. Az alábbiakban elkülönítjük az információ szó legfontosabb jelentéseit. Mivel az információt...
Tételek: 1 - 3 ból 3