Szóbeli tételjavaslatok

2012.10.26 19:58

Végh András

 

Szóbeli tételjavaslatok - informatika középszintű érettségi

 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.

ISBN 963 19 5651 2
 

A könyv a középszintű informatikaérettségi lehetséges tételeinek egy halmazát foglalja össze, amely lényegében lefedi az előírt részletes érettségi követelményeket. A tételcímet részletező kérdések, feladatok követik, majd a feleletnek egy ésszerű, lehetséges vázlata.  Végül néhány értékelési szempont és – a témához illő - kérdések is találhatóak a vázlat után. A kérdésekkel a vizsgázó kommunikatív készségét, szellemi rugalmasságát tesztelhetjük.

A tételcímet követő kérdések, feladatok alapján kell a tétel témáját kifejteni. Minden tétel után megadtam a feleletnek egy lehetséges ésszerű vázlatát is. (A legtöbb tételhez természetesen a megadottól eltérő, más jó vázlat is készülhet, más felépítés is elképzelhető.)

A "távirati stílusban" fogalmazott vázlatok a felkészüléshez ajánlottak - célszerű ennek alapján tanulni a tankönyvekből, a "bemagolás" általában nem elegendő. A vázlat felsorolja a tétel nagyobb témáit, tartalmazza a fontosabb fogalmakat, szakkifejezéseket, összefüggéseket, de nem kerek egész felelet. Emlékeztető, iránytű lehet a gördülékenyen előadott teljes felelethez.

Egyes tétel-vázlatokat a szokásosnál részletesebben is kifejtettem, ha a tétel olyan résztémákat érint, amelyeknek oktatása még nem volt eléggé egységes (2005-ben), ezzel is segítve az egységesebb értelmezést. Néhány helyen "kiegészítő" részek is találhatók a könyvben, melyek túlmutatnak a követelményeken, elhagyhatók, a szélesebb kitekintést szolgálják.

A Szóbeli tételjavaslatok c. könyvvel segítséget kívántam nyújtani a tanároknak, akik részt vesznek az informatikaérettségi tételek összeállításának felelősségteljes munkájában.

A tételek és a vázlatok segítséget nyújtanak a vizsgázni szándékozó diákoknak is, támpontot adnak ahhoz, hogy egy-egy témából milyen körültekintéssel és mélységben készüljenek.