A hosszú élet X+1 szabálya

2018.01.27 21:09

A hosszú élet egyik feltétele a lassú öregedés. Az öregség egyébként nem oka az elmúlásnak, csupán az önszabályozás, a regenerálódás lehetőségeit szűkíti, és az élőlényt sérülékenyebbé teszi. Ezáltal a szervezetet érő külső és/vagy belső támadások, rossz feltételek, betegségek nagyobb valószínűséggel vezetnek halálhoz.

Az élettel és az öregedéssel kapcsolatos tanulmányaim során előfordult, hogy arra törekedtem, megtaláljam a végső okot, a megfelelő anyagot vagy eljárást, amely radikálisan meghosszabbítja az életet. Az egy-két végső ok helyett, azonban végtelen sok kisebb-nagyobb okot, az elixír helyett pedig mindenütt szeméthegyeket és információs szemetet (hibás jelhalmazokat) találtam. A normál reakciókban már részt nem vevő, ürítetlen kémiai anyagok és nem javított informatikai hibák lassítják, gátolják, és végül lehetetlenné teszik a sejtek, szövetek működését. Mindenütt az irreverzibilisen növekvő entrópiába ütköztem. A sejtek osztódással próbálnak védekezni, ezzel ugyan szerencsés esetben feleződik az egy sejtre jutó szennyezés, de az újabb sejtgenerációk egyre több szeméttel (szennyezéssel) kezdik életüket, és az osztódás egy jellemző számnál (embernél ez kb. 50 – 60 osztódás) leáll.

Az élet vizét nem, de az öregedés végső univerzális fizikai magyarázatát úgy vélem megtaláltam, ami nem más, mint a test fizikai entrópiájának hosszú távú, lassú növekedése.  Az entrópia az anyag rendezetlenségének a mértéke, egy jól definiált fizikai fogalom, amelynek pontos jelentésére most nem térünk ki1. Az élő anyag egy rendkívüli módon rendezett, önszabályozott, sok információt és viszonylag kevés entrópiát tartalmazó rendszer. Ez azért különösen fontos, mert szinte végtelen a károsodásokat okozó fizikai és biokémiai mechanizmusok, okok száma, amelyek mind hozzájárulnak az entrópia hosszú távú növekedéséhez és az öregedéshez. Az entrópiára nem úgy tekintünk, mint valami végső egyetlen okra, amely az öregedést okozza, hanem úgy, mint olyan fizikai mennyiségre, amely fontos a rendszer állapotának (élő állapotának) leírásához, és nagyon sok (minden) konkrét folyamatot együttesen jellemez. Az életfolyamatoknak, ill. a környezeti hatásoknak megfelelően, az élőlényben az entrópia rövidtávon és napi szinten (valószínűleg) folyamatosan ingadozik egy (vagy több) érték körül, míg hosszú távon átlagosan lassan növekszik, ami az öregedés legjobb (fizikai) mutatója.

Leghelyesebb, ha az öregedést egy végtelenül soktényezős betegségként fogjuk fel: a szervezet már nem ideálisan (normálisan) működik, információ hiány van (hibák a genetikai és egyéb információban) és ennek megfelelően az entrópia is több a kelleténél (a normálisnál).  Az öregedés szerteágazó, - és a gének által már kevéssé szabályozott - jeleiben és jelenségeiben a legfőbb közös vonás a fizikai-biológiai test entrópia növekedése. Ha az öregedés lényegében entrópia növekedés, akkor - a termodinamika 2. főtétele miatt - az egyed öregedése és halála talán kikerülhetetlen természettörvény, hiszen a 2. főtétel pont arról szól, hogy izolált rendszerekben, a fizikai folyamatok során az összes entrópia nem csökkenhet, csak nőhet. Ebből az általános érvényű törvényből következik, hogy a szóban forgó rendszerek nem fiatalodhatnak, csak és kizárólag öregedhetnek, mert az entrópia nő. Talán ez az oka az univerzális tapasztalatnak, miszerint minden élőlény öregszik, egyre sérülékenyebb lesz és végül már egy kis stressz, vagy betegség is halált okozhat. A valóság azonban bonyolultabb.

Szerencsére van egy fontos „kibúvó”! Hiszen az élőlények nem zárt, izolált, hanem nyílt, fejlődő rendszerek. Közvetlenül nem alkalmazható rájuk a 2. főtétel. Számításba kell vennünk a környezetet is. A fizika szerint, az élőlényben akár csökkenhet is az entrópia, ha a környezetben ennél nagyobb mértékben nő. Ez a kiegészítés rámutat a környezet rendkívüli fontosságára. Megfelelő anyag-, energia- és információ-források nélkül nem lehetséges radikálisan hosszú élet. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a környezet (az anyag) legyen tiszta, salakanyagoktól, mérgektől, szennyezésektől, hibáktól viszonylag mentes, röviden alacsony entrópiájú, de a szükséges anyagokban, energiákban, információkban dús, ill. normális. Mindez nem elég, mert hosszú távon sem nőhet a szervezet entrópiája, ha elakarjuk kerülni az öregedést. Úgy látszik csak egy lehetőségünk maradt, és ez az öregedés lassítása.
Az élőlény plusz környezet (zártnak tekinthető) rendszerben, reális folyamatok során a teljes entrópia mindig nő, miközben az (összes) élőlény arra törekszik, hogy az entrópia növekedést ne a saját teste, hanem a környezete szenvedje el, a testében keletkezett, vagy a környezetből felvett entrópiát is „igyekszik” a környezetbe exportálni. Ez az anyagcsere egyik fontos célja. Az entrópia „alacsony” szinten tartása nélkül az élőlény nem tudná megőrizni az élethez elengedhetetlenül szükséges információkat.
Az evolúciós magyarázat szerint, az alacsony entrópia érdekében csak a nemzőképesség végéig van szelekció. Nőknél ez 40-50 év, férfiaknál valamivel több. Későbbi életkorban tehát az alacsony entrópiájú szervezetekre nincs természetes kiválasztás, ezért az entrópia idős korban gyorsan nő, az élőlény öregszik.

Az élőlények rövid távon képesek információ-, energia- és anyagcseréjükkel biztosítani az állandó és alacsony entrópia-szintet, ami az élethez szükséges. Hosszútávon (élethosszig) azonban az alkalmazott módszerek – a kiürítetlen és kijavítatlan szennyezések és információs hibák, károsodások miatt,– már nem működnek, illetve mivel nincs már természetes kiválasztás, más stratégiát kell bevetni.

A kezdetleges élő természet is megkerüli, és többféleképpen is kijátssza a mértéktelen entrópia-növekedést és az elmúlást, új egyedekkel: a sejtek osztódásával, a bimbózással (klónozással) és a nemzéssel. A baj csak az, hogy az entrópiától való megszabadulás egyben a testtől való megszabadulás (de legalább radikális átalakulás) is. A faj fennmaradhat, de az egyedek, az élőlények számára ezek a módszerek nem jelentenek igazi megoldást.

A hosszú élet technológiája tehát olyan orvos-biológiai és egyéb technológiák alkalmazását célozza, amelyek képesek a szennyezéseket, (a salakanyagokat, mérgeket… ), az információs hibákat megszüntetni, a károsodásokat regenerálni, lényegében az entrópia-szintet, ha nem is teljesen, de valamilyen mértékben visszaállítani. Mindezt anélkül, hogy a testet cserélni kellene. Erről bővebben az „Öregedés információs modellje” című cikkben írtam. A kitűzött cél nem tűnik utópisztikusnak, hiszen az elmúlt évszázadban a várható élettartam évente kb. egy negyed évvel nőtt Európában. Végezetül pedig lássunk két alapvető kérdést!

Az öregedés entrópia modellje mit válaszol arra a kérdésre, hogy miért öregszünk?
Azért öregszünk, mert létezik egy általános természettörvény, a II. főtétel. Ezek szerint, az entrópia reális folyamatokban mindig növekszik. Az öregedés pedig legáltalánosabban és legegzaktabbul éppen a növekvő entrópiával jellemezhető.

Legtöbbünket az a kérdés is érdekel, hogy létezhet-e radikálisan hosszú életű ember?
Igen, létezhet, ha arról gondoskodunk, hogy az életfolyamatok során keletkező entrópia minél nagyobb része ne a lény rendezetlenségét növelje (információját csökkentse), hanem a környezetébe távozzon. A hosszú élet tudományának és technológiájának a feladata, hogy belátható időn belül ezt megvalósítsa.

Ami az x+1 szabályt illeti, összeállításukkor figyelembe vettem a gerontológia ismert eredményeit és az öregedés entrópia (információs) elméletének megállapításait is. Megjegyezzük, hogy a fiatal fejlődő szervezetekre a *-gal jelöl ajánlások nem vonatkoznak, hiszen esetükben nem célszerű öregedésről beszélni. Noha tudjuk, hogy az öregedés minden élő esetén létezik, csak fiatalabb korban elhanyagolható a hatása.

 

Az x+1 szabály

Ne mérgezd magad!              / tiltás, elhatárolódás, igényesség
Válogasd meg az ételed és italod! Vannak több vagy kevesebb mérget, nem emészthető és nem üríthető, úgynevezett szennyezést tartalmazó élelmiszerek, italok. Kevés salakanyagot termelve, és szennyezett élelmiszert fogyasztva és szennyezett gázt belélegezve hosszabb lesz a várható élettartamod.
Ha a salakanyagokat a szervezet nem tudja kiválasztani és eltávolítani, lerakódásokat okozhatnak, például reumacsomókat. A mérgek aktívan kárt okoznak, és halálhoz vezethetnek. Az adagolás és a mennyiség teszi méreggé a mérget.
A cigaretta, alkohol, drogok, káros kémiai anyagok (nehézfémek, arzén… rovarirtók, növényvédők, háztartási készítmények… porral, pollennel szennyezett levegő szénmonoxid, széndioxid, …) fogyasztása növeli a szennyezéseket a testben. A szükségtelenül szedett gyógyszerekkel is mérgezhetjük a testünket. A káros sugárzások (röntgen, gamma, elektromágneses szmog és egyéb radioaktív anyagok, sugárzások) növelik a szervezet entrópiáját és rövidítik az életet.

A méregtelenítést normálisan a vese és a máj végzi, de léteznek speciális eljárások is egyes anyagok eltávolítására. Például az olyan nehézfémet, mint a higany, (az amalgám fogtömésekben is használatos volt), korianderrel hatásosan eltávolíthatjuk. A koriander képes kivezetni a szervezetből az ólmot, kadmiumot és alumíniumot is.

Meg kell azt is jegyezni, hogy sokféle méregtelenítésnek nevezett, de valójában hatástalan terápia van a piacon. (Természetesen a betegségeket okozó vírusok, baktériumok elleni védekezés is alapkövetelmény, de a higiénia, a védőoltás és általában a betegségek elleni küzdelem, pl. a gyógyszerek használata, nem tárgya ennek a cikknek!)
Ügyelj az egészségedre rendszeres orvosi vizsgálatokkal. Az idősödéssel gyakoribbá váló betegségek ellen időben védekezz!

Kerüld a sok ételt!    /mértékletesség
Különösen a sok transz-zsírt és sok cukrot, szénhidrátot kerüld. Akadályozd meg a túlzott elhízást! Érd el az optimális testsúlyodat, lásd BMI! Számold ki a testtömeg indexedet! (A kg-ban mért testtömeg osztva a méterben mért magasságod négyzetével. Felnőttek esetében a normál érték 18 és 25 közötti.)
Jó élelmiszerek mellett is igaz, hogy több tápanyaggal hosszú távon, több nehezen üríthető anyag és entrópia kerül a szervezetbe, vagy keletkezik ott. Több oxidatív szabad gyök termelődik a mitokondriumokban, ami több károsodást, ill. hibát okoz a molekulákban, sejtalkotókban. A szabadgyökök semlegesítésére sokféle antioxidáns tápanyag létezik. (Az antioxidánsok sokféle gyümölcsben, zöldségben, vitaminban megtalálhatók.)
A bőségeshez képest csökkentett energiatartalmú, de teljes értékű táplálkozás hosszabbítja az életet. Csökkentett energia bevitel során csökken a káros sejtek burjánzása, a vércukorszint számottevően csökken, csökken az inzulinszint, csökken a testhőmérséklet. Már 1 fokos testhőmérséklet csökkenés is jelentősen lassítja az anyagcserét, és a pulzusszámot. A lassúbb anyagcsere, feltehetőleg lassúbb öregedést és hosszabb életet eredményez. Nem szabad azonban túlzásba vinni!* Valószínűleg van egy optimális napi tápanyagmennyiség. A túl kevés és a túl sok egyaránt rossz. Ha a lefekvés előtti órákban nem étkezel, megakadályozhatod, hogy éjjel a bél tartalma erjedni, ill. rothadni kezdjen, és toxinokat termeljen.

Igyál elegendő folyadékot, tiszta vizet vagy ásványvizet!            /teljesség
A víztől is függ a különböző ionok és kémiai anyagok koncentrációja a szervezetben, ami befolyásolja az életfolyamatok alapját képező kémiai reakciók sebességét. A víz nélkülözhetetlen a szervezet számára (1 liter víz/30 kg/1 nap). Különösen a meleg, száraz, intenzív párologtatást kiváltó környezetben, óvakodni kell a kiszáradástól.
Kevés tej, joghurt, kefir … megengedett. Egyes teák, kávé, és kevés vörösbor felnőtteknek megengedett*.
(Megjegyezzük, hogy a gyógyvizeket és a csökkentett deutérium tartalmú vizeket is érdemes tanulmányozni.)

Egyél elegendő vitamint és jó élelmiszert!  /teljesség
Ellenőrzött körülmények között, a vitaminok, a táplálék-kiegészítők hasznosak a szervezet számára. Például az antioxidánsok fogyasztása gátolja a hibák, károsodások keletkezését. Az antioxidánsok, vitaminok, ásványi sók, bizonyos elemek és esszenciális anyagok fogyasztása, hozzájárul a szervezet természetes szabályozó köreinek optimális működéséhez, a homeosztázis fenntartásához, az entrópia alacsony szinten tartásához. (Természetesen nem mindegy, hogy mit, mikor fogyasztunk, illetve juttatunk a testbe.) Nézetünk szerint, az öregedéssel együtt járó betegségek részben a szabályozások kapacitásának csökkenéséből, a hibák javításának hiányosságaiból, illetve a regenerálódások hiányából adódnak, ezért is fontos ez a szabály.

A tisztítás fontos*.    /reverzibilitás
A nehezen üríthető szennyezések hatékony tisztítása, az anyagcseretermékek eltávolítása kicsit csökkentik a szervezet szennyezettségét és így a pillanatnyi entrópiáját. Ezt a tisztítást alapvetően a szervezet végzi, de a technológia is besegíthet. A direkt szennyezések, salakanyagok, növelik a szervezet globális entrópiáját, csökkentik a hasznos információját, azaz öregítenek. Például a higany vagy az ólom felszaporodhat a szervezetben, amely károsíthatja azt, a fölösleges és nem ürített sav lerakódik, pl. a húgysav kikristályosodik az izületekben (köszvény), az öregségi pigmentekben raktározódott fölösleges anyagok gátolják a sejtek működését…. A DNS sugárzás vagy szabadgyökök hatására mutációt szenved, aminek számos negatív következménye lehet.
Ne gondoljuk, hogy csak néhány ilyen szennyezés, károsodás vagy hiba létezik, számuk szinte végtelen.

 Kerüld a stresszt!      /nyugalom
Kerüld a sok stresszt, sejt, szerv és szervezet szinten is. A stressz a szervezetnek egy felfokozott állapota. Adrenalin és cortisol stresszhormonok szabadulnak fel a testben, megemelik a vérnyomást és a vércukorszintet, felkészül a szervezet a harcra, ill. az aktuális feladat megoldására. Sajnos a sok stressz hosszú távon, számos betegség kockázatát növeli, és rövidíti a várható élettartamot. Ezért fontos, hogy védekezzünk ellene. Ugyanakkor nem felejtendő, hogy a stressznek pozitív hatása is lehet, például, ha támadás éri az élőlényt.

A stressz ellen talán a legjobb módszer az erőteljes mozgás, ennek hatására oxytocin hormon termelődik a testben, amely nyugtató hatású. Oxytocin termelődik masszázskor is, ami ellazítja a testet.
Meditációval is csökkentheted a stresszt. Alkalmazd a mély és lassú légzést tiszta levegőn, amit a jóga is tanácsol.
Továbbá az adrenalin termelésének gyógyszeres gátlása is csökkenti a stresszt és növeli az élettartamot.

Aludj eleget!
A legtöbb embernek 6-7 óra alvás is elegendő. A fiatalok általában több, az idősek valamivel kevesebb alvást igényelnek. Ez valószínűleg azért van így, mert a fiatalok aktívabbak, többet mozognak, gyorsabb az anyagcseréjük (több szabadgyök is keletkezik) ezért több alvási idő kell a regenerálódáshoz, feltöltődéshez, ill. a hibák javításához, a szennyezések eltávolításához.
Az alvási szokásaink beállításánál vegyük figyelembe, hogy az alvás kb. 1,5 órás ciklusokból áll. Az alvásigény ugyan egyedi, de a legtöbb embernek célszerű öt ciklust végigaludni lehetőleg sötét és hűvös szobában. Javaslom, hogy aludj rendszeresen  7,5  órát naponta, például este 11-től reggel 6.30-ig! A melatonin hormonnal szinkronizálni lehet az alvási ciklusokat a helyi, illetve az alvási időhöz. A melatonin a sötétség hatására képződik a tobozmirigyben, de tabletta formájában is kapható. Valószínűleg növeli a várható élettartamot.

Rendszeresen mozogj és használd a szellemi képességeidet!      /képességek
A rendszeres fizikai munka, illetve a mozgás, kertészkedés, gyaloglás, futás, úszás, labdázás, kerékpározás, jógázás … hozzájárulnak a keringési rendszer, az izmok, a csonttömeg és az idegrendszer megőrzéséhez.
A szellemi munka/sport is nagyon fontos. A test és a szellem képességeit, funkcióit működtetni és edzeni kell, mert így lassítható az entrópia-növelő elsorvadásuk, leépülésük.

Tartsd tisztán a tudatodat minden vonatkozásban!            /tiszta tudat
Erkölcsi, értelmi, érzelmi, közösségi síkon egyaránt. Élj harmonikus boldog kapcsolatban, tartozz közösségbe, legyenek barátaid, ha teheted! Légy optimista!

Találj magadnak hobbit és/vagy hivatást!              /áramlat
Válassz olyan munkát, amit szívesen, örömmel végzel! Tanulj élethosszig, ne félj a szakma-váltástól sem. Önmagad radikális átalakítására is képes vagy, ha szükséges, mégpedig lényegében reverzibilis módon.

Keress kellemes környezetet, ahol élhetsz!           /környezet
A környezet és az éghajlat nem mindegy, ezt láttuk már a fentiekben is. Az élőlény belső „élő állapota” és a környezet anyag, energia és információ forrásainak minősége határozzák meg a várható élettartamot. Látogass meg szép tájakat településeket, városokat, ha teheted.

+1: Rendszeresen gyakorold és tartsd be a fenti szabályokat! Tanulmányozd a hosszú élet technológiájának szakirodalmát és ajánlásait! Ezek a tudományos eredményektől függően a jövőben bizonyára bővülnek. Alakítsd ki a hosszú élet szokásait, vagy vedd át másoktól, és szigorúan tartsd be azokat!     /rituálé.

 

Általános törvényszerűségek, érdekességek

Rendszeresen aktivizálni kell a szervezet szabályozó rendszereit és tevékenységeit, minden téren, mert csak így erősödhetnek, de semmit sem szabad "túlhajtani". A szabályozott folyamatokat mindig a kvázi reverzibilis (illetve a regenerálódó) tartományokban kell tartani.

Ismert, hogy az „élő állapotnak” vannak kísérletileg mérhető sok paraméterrel jellemezhető szintjei, ezek energetikailag, illetve az aktivitás szempontjából igen különböző állapotok. A legismertebb ilyen általános szintek a nyugalmi ébrenlét, az alvás, az erős fizikai munka (futás, repülés…) egyes állatoknál a hibernált állapot… Célszerű minden energetikai szintet rendszeresen használni. Természetesen a különböző fajoknál más-más paraméterértékek jellemzik a normális állapotot.
Az élőlény ezeket a szinteket rendszeresen és a környezeti hatásoktól is függően „bejárja”. Mintegy a szintek között oszcillál, ami az élő állapotnak nagy stabilitást kölcsönöz. Az ok még nem teljesen tisztázott, de például az alvás-ébrenlét ciklus gátlása hosszabb távon instabilitást okoz, nem működik. Valószínű, hogy az éber és alvó állapotok váltakozása lehetővé teszi a szervezet alaposabb tisztítását, a szennyezésektől való megszabadulást, a hibák javítását és a normál éber állapot visszaállítását. Hasonló lehet a helyzet a többi energiaszinttel is. A szintek közötti oszcilláció egyfajta kvázi reverzibilitást és stabilitást biztosít az élőlénynek. (Több lábon stabilabban lehet állni.) A fenti szabályok egy része éppen a szintek közötti minél tökéletesebb oszcillációt igyekszik biztosítani.

Ha egy élőlényben lassúbb az entrópia-növekedés, illetve az információcsökkenés üteme, például a lassúbb anyagcsere miatt, hosszabb lesz a várható élettartama. Ha egy élőlényt néhány fokkal lehűtünk, csökken az entrópiája és lassulnak az entrópia-termelő kémiai folyamatai várhatóan nő az élettartama, persze csak akkor, ha az adott „élő állapotban” megmarad és ezt az állapotot tudja tolerálni a szervezete. Lásd egyes tengeri kagylókat, vagy a hibernált állapotban lévő élőlényeket.

Összefüggés van az emlősök tömege (mérete) és jellemző szívfrekvenciája között. A nagyobb állatnak kisebb a szívfrekvenciája. Továbbá a nagyobb tömegű emlősöknek, hosszabb az élettartamuk. Az összefüggés - amely hasonlósági törvény - csak valószínűségi jellegű és nagy a szórása.

A különböző fajok „élő állapotai” (nagyon) eltérő élettartamúak, tehát a lények élettartama eltérő. Ez reményt keltő, hiszen megszámlálhatatlanul sok „élő állapot” lehetséges és a normál emberi állapothoz is találhatunk, valószínűleg találunk is egy vagy több „közeli” hosszú élettartamút. Egyébként az „élő állapotnak” semmi köze az”életerőhöz”.

 

Végh András fizikus, orvos-biológiai szakmérnök