Végh András

A salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumban érettségiztem. 1976-ban kaptam fizikusi diplomát az ELTE TTK-n, ezt követően hat évig fejlesztő fizikusként dolgoztam. Abban az időben orvosbiológiai és sugárfizikai problémákkal, illetve találmányok fejlesztésével foglalkoztam. Ekkor találtam fel a  Bűvös korongot is. 1983-tól a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban tanítottam. A Fazekas évtizedekig az ország legeredményesebb gimnáziuma volt, ahol rendkívül tehetséges diákokkal dolgozhattam.

A számítástechnika oktatását 1983-ban kezdtem az akkor nagy újdonságnak számító mikroszámítógépekkel (HT 1080Z, Commodore 64, Commodore +4, Atari, ….IBM PC). Számos fizika, matematika, technika oktatóprogramot írtam. Sokat foglalkoztam fizikai és technikai rendszerek, jelenségek számítógépes modellezésével, ill. szimulációjával, miközben középiskolai tanári diplomát is szereztem.

1987-ben kineveztek számítástechnika szakreferensnek, később szaktanácsadónak, 1997-től pedig informatika vezető szaktanácsadóként dolgoztam tovább a Fővárosi Pedagógiai Intézetben (FPI-ben, illetve jogutódjaiban), egészen 2010 végéig. A NAT elfogadása után informatika és etika minta-tanterveket írtam. 1999-ben meghívást kaptam az első kerettantervi bizottságba, az informatika csoportba, ahol kidolgoztuk az országos informatika kerettanterveket. Később részt vettem a kétszintű informatika érettségi általános és részletes  követelményrendszerének kidolgozásában is.

Szerzőként két informatika tankönyvcsalád megírásában vettem részt. Az egyik a Számítástechnika 10–14 éveseknek c. (tankönyvek és feladatgyűjtemények), 1997-98-ban jelentek meg először. A másik egy középiskolai tankönyvcsalád, az Informatika 9–10 és a kiegészítő munkafüzetek, feladatlapok és feladatgyűjtemény. Megemlítem még a „Szóbeli tételjavaslatok informatika” című könyvemet. Részletesebben lásd a publikációs oldalon.