Informatika tankönyvajánló

2012.11.30 22:20

Az elmúlt években korszerűsítették a Műszaki Könyvkiadó felső tagozatos számítástechnika tankönyvcsaládját. Köztudott, hogy ezeknek a tankönyveknek már az első kiadása sem csak számítástechnikát tartalmazott, valójában a NAT szerinti informatika volt.

Legutóbb a Számítástechnika 12-13 éveseknek és a Számítástechnika 13-14 éveseknek (7. és 8. évfolyamos) tankönyvek kiegészítésére és átdolgozására került sor, figyelembe véve az érvényes (nem a legújabb) kerettanterveket. Az elmúlt évtizedben, több hullámban is bővítették a tankönyveket, így kerültek a könyvekbe új témák, és az újabb szoftverekről szóló fejezetek. A mostani jelentősebb korszerűsítés mindenképpen kívánatos volt.  A régi (2000-es) és a legújabb követelmények mögött szemléletváltás és jelentős tartalmi különbségek is meghúzódnak, hogy miben áll ez a különbség a régi és az új között, ezt a következőkben lehetne összefoglalni.
Ha a közismereti informatika megmarad az irodai szoftverek minél aprólékosabb és kiterjedtebb megismerésének fő áramában (office), mert ebbe az irányba hajtja a tanári rutin és az érettségi követelményrendszer, akkor egyrészt nem lesz képes megbirkózni kitűzött feladatával, mert egyre több és több alkalmazást, ill. témát kellene bevonni, másrészt elveszíti újszerű jellegét, mert nem jól integrálja az információs társadalom elvárásait a tantárgy témáiba. Annak érdekében, hogy ez ne következzen be, úgy kell átdolgozni az informatika tankönyveket, hogy megfeleljenek a jelenlegi trendeknek és felkészítsenek az információs társadalom várható tanulási, alkalmazási, kommunikációs… igényeire.

A 7. évfolyamosoknak készült Számítástechnika 12-13 éveseknek című kötetet jelentősen átdolgozták. Igaz, az informatikai alapok fejezet nem változott, de annak tartalma időtálló. A tankönyv egyik kulcstémája továbbra is az informatika alapfogalmait tárgyaló első fejezet. A technika gyors fejlődése miatt, az átdolgozásból a hardvereszközök, valamint az operációs rendszerekről szóló fejezetek nem maradhattak ki. A legtöbb tankönyv a hardvert mostohán kezeli, mintha csak szükséges rossz lenne, pedig tudjuk jól, hogy a hardver, szűkebben a mikroelektronika és a technológia szédületes fejlődése nélkül a számítástechnika „sehol sem lenne”. És még valami, azt se felejtsük el, hogy mindezek mögött a modern fizika áll. Fontos a tudományok közötti szoros kapcsolat bemutatása, és az is, hogy a hardverről szóló fejezetben (is) jelentős helyet kaptak a mobil eszközök: különösen a noteszgépek.

Viszonylagosan új elemként megtalálhatjuk a tankönyvben az infokommunikációs fejezetet. Ebben megjelennek a hagyományosabb témák (az internet böngészés, keresés, adatbázisban keresés, levelezés) és a médiainformatika.
Külön fejezet a multimédiás dokumentumok készítése, benne a kép-, hang- és zenedigitalizálással. Mindezt rendkívül egyszerűen tárgyalva. Ma már az informatika részei a digitális fényképezés, videózás és a mobilkommunikáció is. Amely a szükséges mélységben egy hétköznapi mobiltelefon segítségével is tanítható-tanulható. A szöveget rövid dőltbetűs motiváló részek, olvasmányok tarkítják, ahogy már megszokhattuk a szerzőtől.
Ennyi bevezető után egy multimédiás bemutató készítése sem okozhat megoldhatatlan feladatot - feltéve, hogy elegendő az órakeret -, különösen, ha érdekes példákon lehet követni az alapokat. (Például interaktív hipermédia bemutató a Budai Várnegyedről.)

Nem maradt ki az Algoritmusok, programok című fejezet sem, didaktikus, érdekes példáival, magyarázataival. A Pascal ugyan nem korszerű, de az algoritmusok rész időtálló ismereteket tartalmaz. Végül néhány oldalnyi csemege az információs társadalom egyes kérdéseiről. Talán nem mindenki érti, hogy ez mennyire fontos. Az ember-gép kommunikáció lehetőségei óriásiak, az internet máris megváltoztatta világunkat, pedig a mesterséges intelligencia forradalma még előttünk áll. Ugyanakkor a veszélyeket sem szabad lekicsinyelni, például a játékszenvedély veszélyei összemérhetőek az alkohol problémákkal. 
A kommunikációs technikák fejlődésének következtében az emberi kapcsolatok megváltozása társadalomformáló erővé válik: kialakulhat az elektronikus demokrácia vagy az orwelli diktatúra, és még nem is beszéltünk az etikáról, a jogról és az adataink biztonságáról.

A tankönyv könyvtárhasználati fejezettel zárul.

A 8. évfolyamosoknak készült Számítástechnika 13-14 éveseknek című kötetből a diákok tanulhatnak a számítástechnika történetéről, az adatvédelemről, adatbiztonságról, a hitelességről, a vírusokról és más kártékony programokról.
A tankönyv erősségei közé tartozik az alaposan átdolgozott, jól felépített szövegszerkesztés sok érdekes, néha vicces feladattal, gyakorlattal kérdéssel, és a szintnek megfelelő táblázatkezelés. Ha a könyvben semmi más nem lenne, csak a legújabb és elsőként megjelenő tartalmak és a szövegszerkesztés, már akkor is érdemes lenne megrendelni minden tanulónak.
Az Adatok az interneten című fejezet az internetes kommunikációról, keresésről, és új, fontos témaként az internetes vásárlásról szól. A könyvben helyet kapott a weblapkészítés (felhasználói programmal), amely a szövegszerkesztéshez éppen annyira kapcsolódik, mint a webhez. A sorozat tagjaihoz hasonlóan, ebben a kötetben is megtalálható a könyvtári informatika, és új téma az információs társadalomról szóló korszerű fejezet, benne - többek között- az intelligens eszközökkel. A robotokról szóló tananyag pedig a könyv egyik érdekessége. Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy megbízható, alapozó tankönyveket vehetnek kezükbe a tanulók.

A tananyag feldolgozására jellemző, hogy az időtálló elméleti ismereteket részletesen megadott gyakorlati tudnivalókkal ötvözi. A témakörök spirálisan egymásra épülő feldolgozása hatékony informatikai kompetenciafejlesztést tesz lehetővé. A szöveg jól olvasható, könnyen érthető, a fogalomrendszer tiszta, egymásra épülő. A kidolgozott példák és a feladatok tipikusak, mégis eredetiek, néha viccesek, alkalmasak más tantárgyakkal, témákkal való integrációra, ezzel bemutatva az informatika tantárgyak közötti szerepét és hatékonyságát. A tankönyvcsaládhoz feladatgyűjtemények és tanmenetek is tartoznak.

A könyvek természetesen nem az új NAT alapján frissültek, de a helyi viszonyoktól is függően, néhány évig még biztosan használhatóak.